Getallen en rekenen

Dyscalculie

Waarom blijft mijn dochter tellend rekenen? Waarom heeft mijn zoon moeite met het oplossen van ‘verhaaltjessommen’? Hoe kan het dat mijn kind de tafeltjes maar niet kan onthouden? Allemaal vragen die kunnen wijzen op rekenproblemen of dyscalculie.

Dyscalculie betekent ‘slecht kunnen rekenen’. De rekenontwikkeling van kinderen met dyscalculie verloopt langzamer dan bij de meeste kinderen. Het kost hen veel tijd en er worden veel fouten gemaakt. Dat maakt ze onzeker en ze kunnen zelfs rekenangst ontwikkelen.
In de bovenbouw van het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs worden de gevolgen van dyscalculie steeds meer zichtbaar. Wanneer de rekenprestaties van uw kind afwijken van overige leerprestaties kan dyscalculie ook een belemmering zijn bij het kiezen van een gepaste vervolgopleiding.

Dyscalculie-onderzoek

Vragen over de rekenontwikkeling van uw kind?

Het rekenonderwijs in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs is er op gericht om kinderen functioneel te leren rekenen: niet alleen sommen kunnen oplossen, maar vooral de rekenkennis en -vaardigheden gebruiken in het alledaagse leven.
Rekenen is een complex vak met verschillende gebieden en leerlijnen, en daarbij bouwt de kennis voort op eerder verworven kennis. Soms hebben kinderen meer tijd nodig om kennis en vaardigheden te ontwikkelen dan de methode aanhoudt. Wanneer leraren dit niet of te laat in beeld hebben, kunnen hiaten in de rekenontwikkeling ontstaan. Ook kan het zijn dat kinderen van nature weinig rekenkundig inzicht hebben. Zij hebben niet alleen meer tijd maar ook specifieke begeleiding nodig.

Vragen over de rekenontwikkeling van uw kind?

Wat is dyscalculie?

Kinderen en jongeren met dyscalculie hebben ernstige en hardnekkige problemen met rekenen en wiskunde. Als de leraren in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs de ernstige rekenproblemen van leerlingen goed in beeld hebben, de begeleiding daar zo goed mogelijk op afstemmen en de problemen toch blijven bestaan, oftewel hardnekkig blijken te zijn, spreken we van dyscalculie.

Wat is dyscalculie?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u het vermoeden dat uw zoon of dochter dyscalculie heeft? Dyscalculie is heel vervelend en helaas niet te verhelpen. Wel kunnen wij door middel van specialistisch onderzoek de hiaten en knelpunten in de rekenontwikkeling van uw kind achterhalen. Uit dit onderzoek volgt altijd advies voor begeleiding van uw kind. Ook wordt de rekenangst aangepakt waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Hoe eerder de problemen worden gesignaleerd, hoe meer we kunnen bereiken.

Indien er sprake is van dyscalculie stellen we een dyscalculieverklaring op. Hierin staat welke hulp en voorzieningen wij uw kind adviseren. Lees meer over de dyscalculieverklaring op de website van de landelijke oudervereniging Balans

Onderzoek naar dyscalculie

Wat kunnen wij voor u betekenen?

BCO Ouderadvies, een gewaardeerde en betrouwbare partner

Waarom kiezen ouders en scholen voor ons?

  • Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en worden gezien als een waardevolle partner in onderzoek naar rekenproblemen.
  • Wij gaan uit van de ontwikkelkracht van het kind; alles draait om wat het beste is voor uw kind.
  • De orthopedagogen(-generalist NVO) en (GZ)-psychologen die onderzoeken uitvoeren zijn altijd gekwalificeerd.
  • Wij werken altijd in overleg met ouders en scholen en stemmen waar nodig af.
  • Onze adviseurs zijn op de hoogte van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op onderwijsgebied.
BCO Ouderadvies, een gewaardeerde en betrouwbare partner

Als ouder ondersteunen bij rekenvaardigheid op de basisschool?
Download de brochure 'Op ouders kun je rekenen!'

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.

Aanbod voor Dyscalculie