Lezen en schrijven

Dyslexie

Heeft uw zoon of dochter veel moeite met lezen of spelling? Merkt u dat uw kind minder vlot leest dan zijn of haar leeftijdsgenoten of leest uw kind juist heel snel en maakt het veel fouten? Dan kan er sprake zijn van dyslexie.

Letterlijk betekent dyslexie ‘niet kunnen lezen’. In de praktijk zien we dat kinderen wel kunnen lezen, maar minder vlot dan hun leeftijdsgenoten of ze lezen juist te snel en maken veel fouten.Sommige kinderen draaien letters om, lezen veel woorden nog letter voor letter of slaan korte woordjes over.

Onze dyslexiezorg is in 2017 beoordeeld met een 8,4 gemiddeld (resultaat is bepaald op basis van de evaluaties na een dyslexiebehandeling, deze evaluaties worden verzorgd door ONL).

Dyslexiezorg

Wat is dyslexie

De taalverwerking bij dyslectische kinderen verloopt anders waardoor de ontwikkeling van het lezen en/of spelling achterblijft. Dyslexie is een ernstig en hardnekkig probleem. Het kan schoolprestaties belemmeren waardoor kinderen vaak onder hun niveau presteren. Dat maakt ze onzeker of ze verliezen hun plezier in het lezen en leren. Dyslexie is aangeboren en is niet direct gekoppeld aan intelligentie.

Wat is dyslexie

Wat begeleiding voor uw kind kan doen

Bij vroegtijdige signalering, vaststelling en behandeling leren kinderen met hun lees- en/of spellingprobleem om te gaan. Met de juiste begeleiding om beter te leren lezen en schrijven kan uw kind:

 • Over een tijdje misschien wel de ondertiteling meelezen
 • Moeilijkere teksten lezen op school maar ook in bijvoorbeeld de krant of tijdschriften
 • Minder fouten schrijven: nu en ook in de toekomst

Uw kind voelt zich zekerder over het lezen en spellen

Wat begeleiding voor uw kind kan doen

Wat kunnen wij voor u betekenen

Vergoede dyslexiezorg: onderzoek en begeleiding voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
Wij hebben met veel gemeenten een contract en u kunt bij ons terecht voor zowel onderzoek als behandeling.
Vergoede dyslexiezorg

Klik hier om de formulieren voor dyslexie aan te vragen

Niet vergoede dyslexiezorg: onderzoek en begeleiding voor kinderen en jongeren vanaf 7 jaar
Ook als uw kind niet voldoet aan de eisen voor vergoede dyslexiezorg, kan er dyslexieonderzoek worden gedaan. Zit uw kind op de basisschool of op het voortgezet onderwijs en zijn er vermoedens van dyslexie? Wij kunnen een onderzoek naar dyslexie uitvoeren bij uw kind.
Niet vergoede dyslexiezorg

Niet vergoede dyslexiezorg: onderzoek en begeleiding voor (jong)volwassenen vanaf 15 jaar
Heeft u zelf of uw oudere kind problemen met lezen en/of spellen en heeft u het vermoeden dat er sprake is van dyslexie? Wij kunnen een onderzoek naar dyslexie uitvoeren bij u en uw kind.

Niet vergoede dyslexiezorg (jong)volwassenen

Dyslexieverklaring
Indien er sprake is van dyslexie stellen we een dyslexieverklaring op. Hierin staat welke hulp en voorzieningen wij uw kind adviseren.
Een dyslexieverklaring kan uw kind recht geven op bepaalde faciliteiten, zoals het krijgen van extra tijd bij het maken van toetsen en schoolexamens. De school bepaalt zelf welke voorzieningen worden toegestaan. De verklaring blijft altijd geldig. Lees meer op de website van de landelijke oudervereniging Balans.

Wat kunnen wij voor u betekenen

BCO Ouderadvies, een gewaardeerde en betrouwbare partner

Waarom kiezen ouders en scholen voor onderzoek naar en behandeling van dyslexie voor ons?

 • Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en worden gezien als een waardevolle partner in onderzoek naar dyslexie.
 • Onderzoek naar en behandeling van dyslexie door BCO Ouderadvies vindt plaats op de school van uw kind.
 • Wij gaan uit van de ontwikkelkracht van het kind; alles draait om wat het beste is voor uw kind.
 • De orthopedagogen(-generalist NVO) en (GZ)-psychologen die onderzoeken uitvoeren zijn altijd gekwalificeerd.
 • Wij werken altijd in overleg met ouders en scholen en stemmen waar nodig af.
 • Onze adviseurs zijn op de hoogte van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op onderwijsgebied.
 • BCO Ouderadvies is gecertificeerd zorgverlener met het keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD).
 • BCO Ouderadvies is aangesloten bij de branchevereniging Onderwijszorg Nederland (ONL).
BCO Ouderadvies, een gewaardeerde en betrouwbare partner

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.

Aanbod voor Dyslexie