Aanbod

Dyslexiebegeleiding

Dyslexie

Komt uw zoon of dochter niet in aanmerking voor een vergoed behandeltraject, maar heeft hij of zij wel hulp nodig en behoefte aan een gerichte aanpak van zijn of haar dyslexie of lees- en/of spellingproblemen? Dan bieden wij individuele begeleidingstrajecten aan, voor kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs.

Wat is dyslexiebegeleiding?

Tijdens een dyslexiebegeleiding wordt er gewerkt aan de lees- en/of spellingsvaardigheden van uw zoon of dochter, waarbij eigenaarschap centraal staat. Uw kind leert omgaan met dyslexie.

Hoe gaan we te werk?

Voor de aanmelding

Waarschijnlijk heeft er al gerichte intensieve ondersteuning op het gebied van lezen en/of spelling op school  plaatsgevonden, maar heeft dit onvoldoende effect op de resultaten van uw zoon of dochter. U wilt graag extra begeleiding voor hem of haar.

Voor de aanmelding

Aanmelding

Vul het aanmeldformulier in en mail dit naar info@bco-ouderadvies.nl. Wij nemen op korte termijn contact op.
Voor de begeleiding ontvangen wij graag een aantal aanvullende recente toetsgegevens die dienen als startmeting van de behandeling.

  • EMT
  • Klepel
  • PI-dictee
  • AVI-gegevens

Indien u dit niet in uw bezit heeft, kunt u die opvragen bij de school van uw kind.
Deze gegevens kunt u mailen naar info@bco-ouderadvies.nl

Aanmelding

Screening

Voorafgaand aan een begeleidingstraject bekijkt een gedragswetenschapper het dossier en stelt een behandelplan op.

Screening

Behandeling

De dyslexiebegeleiding start met een gesprek over de inhoud en werkwijze van de behandeling. Het behandelplan en de doelen worden met u besproken. Het begeleidingstraject bestaat uit tien behandelingen van 45 minuten en een evaluatiegesprek. In overleg kan het aantal behandelingen worden afgestemd en uitgebreid. De begeleiding vindt, indien mogelijk, plaats op de school van uw zoon of dochter.
Aan de behandeling is oefenstof gekoppeld voor thuis en indien mogelijk ook op school. Van u als ouder verwachten we dat u thuis regelmatig oefent. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle behandeling.

Behandeling

Eindgesprek

Tijdens het eindgesprek zullen de resultaten van de begeleiding met u, uw zoon of dochter en indien gewenst de school, worden besproken. U ontvangt hiervan een evaluatieverslag.

Eindgesprek

Kosten

Naar aanleiding van uw persoonlijke wensen maken wij een offerte op.

 

Kosten

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.