Aanbod

Dyslexieonderzoek

Dyslexie

Heeft uw zoon of dochter hardnekkige lees- en/of spellingproblemen of problemen met de vreemde talen en heeft u het vermoeden dat er sprake is van dyslexie? Dan kunnen wij met behulp van een onderzoek kijken wat uw kind nodig heeft en of er sprake is van dyslexie. Dit kan bij kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs.

Naar aanleiding van dit onderzoek adviseren wij hoe u en de school adequaat om kunnen gaan met de lees- en/of spellingproblemen. Indien van toepassing ontvangt uw kind een dyslexieverklaring.

Een dyslexieonderzoek bestaat uit een afname van een intelligentieonderzoek, een didactisch onderzoek en onderzoek naar dyslexietyperende kenmerken. Het onderzoek kan individueel of groepsgewijs afgenomen worden.

Bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) worden de kosten van het dyslexieonderzoek vergoed door uw gemeente.

Individueel dyslexieonderzoek

Verkort onderzoek dyslexie

Vergoede dyslexiezorg

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.