Denken, voelen en doen

Gedrag

Waarom is mijn kind vaak boos? Hoe kan het dat mijn kind met tegenzin naar school gaat? Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn kind minder onzeker wordt? Allemaal vragen waarbij het gedrag van uw kind een rol speelt.

U merkt dat uw kind zich niet goed voelt en niet lekker in zijn of haar vel zit doordat:

 • uw kind onzeker is
 • uw kind contacten met anderen vermijdt en moeite heeft met samenspelen
 • uw kind vaak buikpijn of hoofdpijn heeft
 • uw kind vaak boos, driftig of opstandig is
 • uw kind moeite heeft met veranderingen
 • uw kind zich niet goed kan concentreren

De belangrijkste voorwaarde voor een goede algehele ontwikkeling is dat uw zoon of dochter zich goed voelt en lekker in zijn of haar vel zit. In de huidige, snel veranderende wereld met zoveel indrukken en sociaal en digitaal verkeer is dit een van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden. Je zelf leren kennen, voor jezelf opkomen en je kunnen inleven in andere mensen kan daarentegen ook heel moeilijk zijn.

Onderzoek van gedrag

Vragen over het gedrag van uw kind?

De sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt niet bij alle kinderen op eenzelfde manier. Hierdoor vertoont elk kind ander gedrag. Als er sprake is van een verstoring in de sociaal-emotionele ontwikkeling heeft dat grote gevolgen voor kinderen. Je ziet vaak dat ze hierdoor emotioneel in de knel raken of sociaal geïsoleerd. De cognitieve ontwikkeling kan hierdoor ook achterblijven. De ontwikkeling van je persoonlijkheid verloopt heel snel in de periode van 0 tot 12 jaar. Daarom is het van belang dat in deze periode er een goede basis wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling in de puberteit en adolescentie.

Vragen over het gedrag van uw kind?

Wat is sociaal-emotionele ontwikkeling?

De sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden opgedeeld in twee gebieden:

 • De emotionele ontwikkeling zoals het begrijpen, kunnen uiten en reguleren van emoties. Maar ook jezelf leren kennen met je kwaliteiten en beperkingen door het opbouwen van een realistisch zelfbeeld.
 • De sociale ontwikkeling die onder andere gaat over het inzicht krijgen in de sociale omgang. Het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden.
Wat is sociaal-emotionele ontwikkeling?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De orthopedagogen en psychologen van BCO Ouderadvies kunnen specialistisch onderzoek doen. Op basis hiervan geven we adviezen gericht op de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van uw kind. Daarnaast is er een training die u als ouder samen met uw kind kunt volgen en bieden we hulp bij angst- en/of stemmingsproblemen en faalangst. Afhankelijk van uw vraag kunt u bij ons terecht voor:

Sociaal-emotioneel onderzoek

Training Stop-Denk-Doe voor kinderen met aandachtsproblemen

Hulp bij angst- en/of stemmingsproblemen

Hulp bij faalangst

Wat kunnen wij voor u betekenen?

BCO Ouderadvies, een gewaardeerde en betrouwbare partner

Waarom kiezen ouders en scholen voor ons?

 • Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en worden gezien als een waardevolle partner in onderzoek naar en de begeleiding van gedragsproblemen.
 • Wij gaan uit van de ontwikkelkracht van het kind; alles draait om wat het beste is voor uw kind.
 • De orthopedagogen(-generalist NVO) en (GZ)-psychologen die onderzoeken uitvoeren zijn altijd gekwalificeerd.
 • Wij werken altijd in overleg met ouders en scholen en stemmen waar nodig af.
 • Onze adviseurs zijn op de hoogte van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op onderwijsgebied.
BCO Ouderadvies, een gewaardeerde en betrouwbare partner

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.

Aanbod voor Gedrag