Aanbod

Hoogbegaafdheidsonderzoek

Intelligentie

Hoogbegaafde kinderen hebben specifieke behoeften bij het leren. Indien het onderwijs hier niet aan tegemoet komt, kan dat leiden tot onderpresteren. Heeft u het vermoeden dat uw zoon of dochter hoogbegaafd is? En wilt u een helder beeld krijgen van zijn of haar mogelijkheden en talenten? Dan biedt een hoogbegaafdheidsonderzoek meer duidelijkheid.

Wat is een hoogbegaafdheidsonderzoek?

Een hoogbegaafdheidsonderzoek is gericht op de drie pijlers van hoogbegaafdheid: intelligentie, motivatie en creativiteit. Dit betekent dat het onderzoek zal bestaan uit een gesprek met ouders, een observatie in de klas, intelligentieonderzoek en belevings-
gesprek. Met dit onderzoek geven we antwoord op de vraag of uw kind hoogbegaafd is en formuleren we de onderwijsbehoeften en adviezen voor de school om hem of haar beter te begrijpen en begeleiden.

Hoe gaan we te werk?

Voor de aanmelding

U heeft het vermoeden dat uw zoon of dochter hoogbegaafd is en wil een helder beeld krijgen van zijn of haar mogelijkheden.

Voor de aanmelding

Aanmelding

Vul het aanmeldformulier in en mail dit naar info@bco-ouderadvies.nl. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op.

Voor dit onderzoek ontvangen wij graag een aantal aanvullende gegevens. Indien deze niet in uw bezit zijn, kunt u die opvragen bij de school van uw kind.

  • Intakevragenlijst basisschool of voortgezet onderwijs
  • Gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool
  • Rapporten of cijferlijsten
  • Indien aanwezig: handelingsplannen en/of HGPD-formulier
  • Indien aanwezig: gegevens uit eerder psychodiagnostisch onderzoek

Deze gegevens kunt u mailen naar info@bco-ouderadvies.nl.

Aanmelding

Screening

Voorafgaand aan het onderzoek bekijkt een gedragswetenschapper het dossier.

Screening

Onderzoek

Een hoogbegaafdheidsonderzoek start met een intakegesprek met ouders. Het onderzoek bestaat verder uit een observatie in de klas, intelligentieonderzoek en een belevingsgesprek. Het onderzoek zal ongeveer twee halve dagen in beslag nemen. Een deel van de afname van het onderzoek vindt plaats bij BCO Ouderadvies in Venlo; het andere deel vindt plaats op de school van uw kind. In overleg kan ook het hele onderzoek op school worden afgenomen.

Onderzoek

Adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek zullen de resultaten van het onderzoek met u, en indien door u gewenst de school, worden besproken. U ontvangt een onderzoeksverslag met adviezen voor de school om uw kind beter te begrijpen en begeleiden.

Adviesgesprek

Kosten

De kosten van een hoogbegaafdheidsonderzoek zijn € 1102,-

Kosten

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.