Aanbod

Hulp bij angst- en/of stemmingsproblemen

Gedrag

Vraagt u zich als ouder af of de gevoelens en emoties die uw kind ervaart wel passend zijn bij de situatie? En nog belangrijker, wat u als ouder hieraan kunt doen?

Ieder kind laat wel eens gevoelens van angst of verdriet zien. Dit kan het gevolg zijn van een spannende of onbekende gebeurtenis en gaat over het algemeen vanzelf weer weg. Echter kan het voorkomen dat de angstige of verdrietige gevoelens bij uw kind blijven bestaan. Wij bieden hulp en gaan samen met u en uw kind op zoek naar een oplossing, zodat uw kind niet langer belemmerd wordt door zijn of haar gevoelens en emoties.

> Hoe herken ik angstproblemen bij mijn kind?

Iedereen is wel eens bang en dat is normaal. Bang zijn helpt ons om te overleven, namelijk om ons te beschermen tegen dreigend gevaar. Wanneer angstgevoelens blijven bestaan, buiten proporties raken of onrealistisch zijn en de ontwikkeling van uw kind hierdoor gehinderd wordt, kan dit op een angstprobleem wijzen. Belangrijk is het om vroegtijdig in te grijpen, aangezien zonder hulp de kans bestaat dat de angsten groter worden en het angstprobleem uiteindelijk tot een angststoornis uitgroeit. Kinderen vinden het vaak lastig om woorden te geven aan gevoelens. Daarom is het belangrijk signalen die op angstproblematiek kunnen wijzen te herkennen. Bekijk de signalen van angstproblemen bij kinderen

> Hoe herken ik stemmingsproblemen bij mijn kind?

Iedereen wisselt wel eens snel van stemming en ook dat is normaal; het ene moment is uw kind vrolijk en het volgende moment is uw kind somber. Op het moment dat uw kind in een sombere bui blijft hangen en geen plezier meer beleeft, kan dit op stemmingsproblematiek wijzen. Naast somberheid of verdrietigheid zijn andere signalen:  nergens zin in hebben, humeurig zijn of sneller geïrriteerd raken. Bekijk de overige signalen van stemmingsproblemen bij kinderen

Hoe gaan we te werk?

Voor de aanmelding

U maakt zich zorgen over de angst- en stemmingsproblemen van uw kind en wilt graag duidelijkheid hierover.

Voor de aanmelding

Aanmelding

Via info@bco-ouderadvies.nl kunt u zich aanmelden voor een telefonisch oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek verkennen we samen de klachten en kijken we of we u verder kunnen helpen. Als  blijkt dat wij u niet kunnen helpen met de klachten, verwijzen wij u door naar een andere instantie.

Aanmelding

Plan van aanpak

Indien wij uw kind verder kunnen helpen, stellen wij op basis van een intakegesprek met u en uw kind, en een vragenlijst die u (en eventueel een leerkracht) invult, een plan van aanpak op. Samen met u en uw kind worden doelen geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden.

Plan van aanpak

De begeleiding

Cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte gesprekken vormen de basis van de begeleiding. Er wordt gewerkt met gecertificeerde GZ-psychologen en orthopedagogen.

De begeleiding

Evaluatie

Na enkele sessies en aan het eind van de begeleiding vindt er een evaluatie plaats. Er wordt dan besloten of de begeleiding moet worden verlengd of kan worden afgesloten. Na drie maanden en na zes maanden vindt er een vervolgsessie plaats om uw ervaringen te bespreken en krijgen u en uw kind gerichte praktische adviezen. 

Evaluatie

Kosten

Het is mogelijk dat u een vergoeding krijgt vanuit de gemeente voor onze begeleiding. Wij bekijken graag met u wat de mogelijkheden zijn bij uw gemeente. Indien uw gemeente geen vergoeding biedt kunt u contact met ons opnemen voor een offerte op maat. Neem contact op met ons via: info@bco-ouderadvies.nl of 077-3519284.

Kosten

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.