Aanbod

Hulp bij faalangst

Gedrag

Is uw kind bang om te falen of te mislukken? Denkt uw kind vaak dat het iets niet (goed) kan? Ervaart uw kind spanning bij schoolwerk of in sociale situaties? Dan kan er sprake zijn van faalangst.

Iedereen is wel eens bang om fouten te maken of iets niet te kunnen, maar bij faalangstige kinderen en jongeren gaat de angst verder dan een normale, gezonde spanning. Het kind is dan zó gespannen of zenuwachtig, dat het niet meer goed kan nadenken en daardoor minder goed presteert. Kinderen en jongeren met faalangst kunnen zich erg ongelukkig gaan voelen en problemen krijgen op school. Faalangstreductiebegeleiding zorgt bij de meeste kinderen en jongeren voor meer zelfvertrouwen en een beter welbevinden. De begeleiding is geschikt voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. 

Hoe gaan we te werk?

Voor de aanmelding

U maakt zich zorgen over de faalangst van uw kind en wilt hem/haar hiermee helpen.

Voor de aanmelding

Aanmelding

Vul het aanmeldformulier in en mail dit naar info@bco-ouderadvies.nl.
Wij nemen dan op korte termijn contact met u op.

Aanmelding

Plan van aanpak

Indien wij uw kind verder kunnen helpen, stellen wij op basis van een intakegesprek met u en uw kind, en een vragenlijst die u en uw kind invullen, een plan van aanpak op.
Samen met u en uw kind worden doelen geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden.

Plan van aanpak

De begeleiding

In 7 individuele begeleidingssessies wordt gewerkt aan verschillende algemene en persoonlijke doelen.
Denk hierbij aan:
- Leren ontspannen
- Niet-helpende gedachten leren omzetten naar helpende gedachten
- Positief denken over school
- Positief denken over jezelf
- Zelfvertrouwen vergroten

Na de derde sessie nodigen wij u als ouder uit voor een oudersessie waarin we uitleg geven over wat faalangst is. U krijgt informatie over wat uw kind leert tijdens de begeleidingssessies en hoe u uw kind hier thuis in kunt ondersteunen.

De begeleiding

Samenwerking met school

Samenwerking met school kan het succes van de begeleiding vergroten. Met toestemming van ouders en kind leggen we contact met school De begeleidingssessies vinden bij voorkeur plaats op school. In overleg met ouders en school stemmen we af of de begeleiding onder of na schooltijd plaatsheeft. Indien de begeleiding niet op school kan, zal deze plaatsvinden bij BCO Onderwijsadvies in Venlo. 

Samenwerking met school

Evaluatie

Na 7 begeleidingssessies is er een eindgesprek met ouders en kind. 

Evaluatie

Kosten

Het is mogelijk dat u een vergoeding krijgt vanuit de gemeente voor onze begeleiding. Wij bekijken graag met u wat de mogelijkheden zijn bij uw gemeente. Indien uw gemeente geen vergoeding biedt kunt u contact met ons opnemen voor een offerte op maat. Neem contact op met ons via: info@bco-ouderadvies.nl of 077-3519284.

Kosten

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.