Leren en presteren

Intelligentie

Waarom heeft mijn zoon zoveel moeite met rekenen en lezen? Krijgt mijn kind wel genoeg uitdaging op school? Hoe kan het dat mijn dochter de tafeltjes maar niet kan onthouden? Allemaal vragen waarbij de intelligentie van uw kind een rol kan spelen.

Als het niet zo goed gaat met uw kind op school kan zich dat op verschillende manieren uiten:

  • uw kind verveelt zich op school
  • uw kind raakt gefrustreerd
  • uw kind is erg moe als hij of zij uit school komt
  • uw kind voelt zich ongelukkig of gaat niet meer met plezier naar school

Als een kind problemen heeft met leren, kan dit verschillende oorzaken hebben. Om goed te kunnen functioneren op school is het in de eerste plaats belangrijk om te weten of het kind moeite heeft met het niveau of dat er andere oorzaken zijn.

Onderzoek van intelligentie

Vragen over het leren van uw kind?

Leren op school verloopt niet voor iedereen op dezelfde manier. Sommige dingen kan een kind zich makkelijk eigen maken, andere dingen zijn moeilijker. Dit komt onder andere doordat de intelligentie van een kind is opgebouwd uit sterke en minder sterke vaardigheden. Ieder kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.
Als er onduidelijkheden zijn over de intelligentie van uw kind, kan dit leiden tot onderschatting of overvraging. Uw kind heeft bijvoorbeeld behoefte aan meer uitdaging op bepaalde leergebieden of loopt juist op de tenen omdat de leerstof te moeilijk is.
Door het intelligentieprofiel van uw zoon of dochter in kaart te brengen, krijgt u inzicht in de sterke en minder sterke kanten zodat uw kind aangesproken kan worden op het niveau dat bij hem of haar past.

Vragen over het leren van uw kind?

Wat is intelligentie?

'Intelligentie is het vermogen doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan.' (David Wechsler)
Intelligentie zegt iets over hoe goed uw kind problemen kan oplossen, zelfstandig kan leren en zich flexibel aan kan passen in nieuwe situaties. Intelligentie is een belangrijke (maar niet de enige) voorspeller van succes op school.

Wat is intelligentie?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De orthopedagogen en psychologen van BCO Ouderadvies voeren intelligentieonderzoek uit. Op basis hiervan geven we adviezen over de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van uw kind.
Afhankelijk van uw vraag kunt u bij ons terecht voor:

Intelligentieonderzoek met adviezen

Intelligentieonderzoek zonder adviezen

Hoogbegaafdheidsonderzoek

Wat kunnen wij voor u betekenen?

BCO Ouderadvies, een gewaardeerde en betrouwbare partner

Waarom kiezen ouders en scholen voor ons?

  • Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en worden gezien als een waardevolle partner in onderzoek naar leerproblemen.
  • Wij gaan uit van de ontwikkelkracht van het kind; alles draait om wat het beste is voor het kind.
  • De orthopedagogen(-generalist NVO) en (GZ)-psychologen die onderzoeken uitvoeren zijn altijd gekwalificeerd.
  • Wij werken altijd in overleg met ouders en scholen en stemmen waar nodig af.
  • Onze adviseurs zijn op de hoogte van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op onderwijsgebied.
BCO Ouderadvies, een gewaardeerde en betrouwbare partner

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.

Aanbod voor Intelligentie