Aanbod

Intelligentieonderzoek met adviezen

Intelligentie

Wijken de schoolprestaties van uw zoon of dochter af van het verwachte? Wilt u inzicht krijgen in de sterke en minder sterke kanten van uw kind en bent u benieuwd naar de leercapaciteiten? Dan geeft een intelligentieonderzoek meer duidelijkheid. Naar aanleiding van dit onderzoek adviseren wij hoe u en de school adequaat om kunnen gaan met de leerontwikkeling van uw zoon of dochter.

Wat is een intelligentieonderzoek met adviezen?

Het onderzoek bestaat uit een intelligentietest, aangevuld met gegevens uit de observatie tijdens de test. Tijdens de intelligentietest maakt uw kind vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. De scores worden vertaald in een IQ. Het geeft een beeld van de sterke kanten en laat ook zien met welke vaardigheden uw zoon of dochter meer moeite heeft. Op basis van alle informatie, formuleren we adviezen voor u en de school om uw kind beter te begrijpen en begeleiden.

Hoe gaan we te werk?

Voor de aanmelding

U heeft een vraag over de leermogelijkheden van uw zoon of dochter. Mogelijk heeft er al overleg met school plaatsgevonden, maar wilt u toch meer duidelijkheid.

Voor de aanmelding

Aanmelding

Vul het aanmeldformulier in en mail dit naar info@bco-ouderadvies.nl. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op.

Voor dit onderzoek ontvangen wij graag een aantal aanvullende gegevens. Indien deze niet in uw bezit zijn, kunt u die opvragen bij de school van uw kind.

  • Intakevragenlijst basisschool of voortgezet onderwijs
  • Gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool
  • Rapporten of cijferlijsten
  • Indien aanwezig: handelingsplannen en/of HGPD-formulier
  • Indien aanwezig: gegevens uit eerder psychodiagnostisch onderzoek

Deze gegevens kunt u mailen naar info@bco-ouderadvies.nl.

Aanmelding

Screening

Voorafgaand aan het onderzoek bekijkt een gedragswetenschapper het dossier.

Screening

Onderzoek

Een intelligentieonderzoek start met een intakegesprek. Het onderzoek bestaat uit de afname van de WISC-V of een andere intelligentietest die beter bij uw vraag past. Het onderzoek zal ongeveer een halve dag in beslag nemen. De afname van het onderzoek vindt plaats bij BCO Ouderadvies in Venlo. In overleg kan het onderzoek ook op school worden afgenomen.

Onderzoek

Adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek zullen de resultaten van het onderzoek met u, en indien u dat wenst de school, worden besproken. U ontvangt een onderzoeksverslag met adviezen voor thuis en op school.
Wilt u alleen een intelligentieonderzoek met een kort onderzoeksverslag zonder adviezen en gesprek? Kies dan voor een intelligentieonderzoek zonder adviezen.

Adviesgesprek

Kosten

De kosten van een intelligentieonderzoek met adviezen zijn € 725,-

Kosten

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.