Aanbod

Intelligentieonderzoek zonder adviezen

Intelligentie

Wilt u weten wat de leermogelijkheden van uw zoon of dochter zijn? Heeft u een intelligentiescore nodig voor bijvoorbeeld de aanmelding bij een nieuwe school? Neem dan contact met ons op om een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren.

Wat is een intelligentieonderzoek zonder adviezen?

Het onderzoek bestaat uit de afname van een intelligentietest. De vragen en opdrachten van deze test meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossen-
de vaardigheden. De scores worden vertaald in een IQ. Het geeft een beeld van de sterke kanten van uw zoon of dochter en laat ook zien met welke vaardigheden hij of zij meer moeite heeft.
U krijgt een verslag met de gemeten intelligentie en eventuele bijzonderheden tijdens de testafname. U krijgt géén adviezen om uw kind thuis en op school beter te begrijpen en begeleiden.
Wilt u wel adviezen en een gesprek? Kies dan voor een intelligentieonderzoek met adviezen.

Hoe gaan we te werk?

Voor de aanmelding

U heeft een vraag over de leermogelijkheden van uw zoon of dochter. U wilt graag weten wat zijn of haar intelligentieniveau is.

Voor de aanmelding

Aanmelding

Vul het aanmeldformulier in en mail dit naar info@bco-ouderadvies.nl.
Wij nemen dan op korte termijn contact met u op.

Aanmelding

Screening

Een gedragswetenschapper bekijkt of een intelligentieonderzoek passend is bij uw wensen.

Screening

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit de afname van een intelligentieonderzoek zoals bijvoorbeeld de WISC-V. Het onderzoek zal ongeveer een halve dag in beslag nemen. De afname van het onderzoek vindt plaats in het gebouw van BCO Ouderadvies. In overleg kan het onderzoek ook op de school worden afgenomen.

Onderzoek

Adviesgesprek

U ontvangt schriftelijk een kort verslag van de resultaten. Er vindt geen adviesgesprek plaats.
Wilt u wel een gesprek en adviezen om uw kind thuis en op school beter te begrijpen en begeleiden? Kies dan voor een intelligentieonderzoek met adviezen.

Adviesgesprek

Kosten

De kosten van een intelligentieonderzoek zonder adviezen zijn € 261,-

Kosten
 

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.