Aanbod

Onderzoek naar dyscalculie

Dyscalculie

Heeft uw zoon of dochter hardnekkige rekenproblemen en heeft u het vermoeden dat er sprake is van dyscalculie? Dan kunnen wij middels onderzoek kijken wat uw kind nodig heeft en of er sprake is van dyscalculie. Naar aanleiding van dit onderzoek adviseren wij hoe u en de school adequaat om kunnen gaan met de rekenproblemen van uw zoon of dochter.

Wat is onderzoek naar dyscalculie?

Een onderzoek naar dyscalculie bestaat uit een intelligentieonderzoek en gespecialiseerd rekenonderzoek. Als blijkt dat een periode van 6 maanden gerichte hulp noodzakelijk is om tot een diagnose dyscalculie te komen, zal na 6 maanden een kort herhalingsonderzoek plaatsvinden.

Hoe gaan we te werk?

Voor de aanmelding

U heeft een vraag over de rekenproblemen van uw zoon of dochter. Waarschijnlijk heeft er al gerichte, intensieve ondersteuning op school plaatsgevonden zonder voldoende effect. Daarom wilt u meer duidelijkheid.

Voor de aanmelding

Aanmelding

Vul het aanmeldformulier in en mail dit naar info@bco-ouderadvies.nl. Wij nemen dan op korte termijn contact op. 

Voor dit onderzoek ontvangen wij graag een aantal aanvullende gegevens. Indien deze niet in uw bezit zijn, kunt u die opvragen bij de school van uw kind.

  • Intakevragenlijst basisschool of voortgezet onderwijs
  • Gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool
  • Rapporten of cijferlijsten
  • Indien aanwezig: handelingsplannen of HGPD-formulier
  • Indien aanwezig: gegevens uit eerder psychodiagnostisch onderzoek

Deze gegevens kunnen gestuurd worden naar info@bco-ouderadvies.nl.

Aanmelding

Screening

Voorafgaand aan het onderzoek bekijkt een gedragswetenschapper het dossier. Samen met u, en indien gewenst de school, zal worden bekeken of het volledige onderzoek moet worden afgenomen of dat mogelijk een deel van het onderzoek voldoende is om antwoord te geven op uw vraag.

Screening

Onderzoek

Een onderzoek naar dyscalculie start met een intakegesprek. Het onderzoek bestaat uit een intelligentieonderzoek, een gespecialiseerd rekenonderzoek en een observatie in de klas en zal ongeveer twee halve dagen in beslag nemen. De afname van het onderzoek vindt plaats bij BCO Ouderadvies in Venlo. In overleg kan het onderzoek ook op school worden afgenomen.

Onderzoek

Adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek zullen de resultaten van het onderzoek met u, en indien gewenst school, worden besproken. U ontvangt een onderzoeksverslag met adviezen.
Indien van toepassing ontvangt u ook een dyscalculieverklaring. Hierin staat welke hulp en voorzieningen wij uw kind adviseren. Lees meer over de dyscalculieverklaring op de website van de landelijke oudervereniging Balans

Adviesgesprek

Kosten

De kosten van een volledig onderzoek (inclusief rekenanalyse en herhalingsonderzoek na een half jaar) naar dyscalculie zijn € 1682,-
De kosten van een rekenanalyse zijn € 464,-
De kosten van een onderzoek naar dyscalculie (eventueel aanvullend op de rekenanalyse) zijn € 986,-

Kosten

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.