Nieuws

Ouders onverminderd tevreden over dyslexiezorg ONL

28 maart 2018

Als ouders met een dyslectisch kind kiezen voor zorg bij ONL, waarvan BCO Ouderadvies lid is, moeten ze er van op aankunnen dat ze in zee gaan met een betrouwbare organisatie. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders gemiddeld een 8,3 geven voor de dyslexiezorg aan hun kind. Daar zijn we trots op.

Bij ons kunt u terecht voor onderzoek naar de lees- en spellingproblemen van uw kind en voor de juiste begeleiding. Bij een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) worden de kosten hiervoor wellicht vergoed door uw gemeente. Enkelvoudig wil zeggen dat er geen andere stoornis is die een oorzaak kan zijn van de lees- en spellingproblemen van uw kind.

Bekijk ons aanbod voor Vergoede dyslexiezorg

Gemiddeld geven ouders een 8,3 voor vergoede dyslexiezorg aan hun kind

Uit de cliënttevredenheidsrapportage over 2017 blijkt dat de tevredenheid van ouders over de geboden dyslexiezorg onverminderd hoog is. En zelfs iets hoger ligt dan voorgaande jaren. Zij beoordelen ons gemiddeld met een 8,3. Dit cijfer is stabiel over de afgelopen paar jaar waarin transformatieperikelen aan de orde waren. Het is een mooie erkenning voor de kwaliteit en professionaliteit van ONL. Dit betekent echter niet dat we achterover leunen.

Klanttevredenheidsonderzoek

Het onderzoek is in opdracht van EDventure uitgevoerd door Parantion, een onafhankelijk onderzoeksbureau, onder ouders van kinderen die gebruikmaken van bij ONL aangesloten dyslexiezorgverleners. In totaal zijn bijna 365 cliënten benaderd in 2017 om mee te werken aan het onderzoek. Ruim 150 cliënten hebben de vragenlijst geheel ingevuld. Dat is een respons van ruim 40%.
Over alle aspecten - zoals de bereikbaarheid, wachttijden, behandeling en resultaten - is een ruime meerderheid zeer tevreden. Het vertrouwen in de behandelaar is onveranderd hoog (100%). Het uiteindelijke effect van de behandeling is natuurlijk het belangrijkst. Uit het onderzoek blijkt dat 98% van de kinderen beter omgaat met dyslexie en beter leest en spelt. 98% van de ouders beveelt ONL bij anderen aan.

Over ONL

Wij zijn lid van Onderwijszorg Nederland (ONL), een landelijke coöperatie van adviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en gemeenten. In de dienstverlening van ONL staat het individuele kind centraal. Alle ONL-leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en hebben een ISO-certificering en een Cedeo-erkenning.