Aanbod

Sociaal-emotioneel onderzoek

Gedrag

Mijn zoon is altijd zo druk, zou hij ADHD hebben? Heeft mijn dochter last van faalangst? De leerkracht van mijn dochter zegt dat ze zich zo slecht kan concentreren, wat kunnen we hier aan doen? Mijn zoon wil ’s ochtends niet naar school, ik moet hem er bijna naartoe slepen. Wat moet ik doen? Mijn dochter heeft geen vriendinnetjes en spreekt nooit met anderen af, is dit normaal?

Zit uw zoon of dochter niet lekker in zijn vel? Heeft u vragen rondom de algehele ontwikkeling van uw zoon of dochter? Dan biedt een sociaal-emotioneel onderzoek mogelijk meer duidelijkheid. Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen wij u adviseren hoe u en de school adequaat om kunnen gaan met de specifieke behoefte van uw zoon of dochter.

Wat is een sociaal emotioneel onderzoek?

Een sociaal-emotioneel onderzoek bestaat uit een observatie en aanvullend onderzoek. Op basis van de intakegegevens bepalen we welke vragenlijsten en/of testen het beste passen bij uw vraag. Indien gewenst kan er ook een intelligentieonderzoek worden afgenomen.

Hoe gaan we te werk?

Voor de aanmelding

U heeft vragen rondom de algehele ontwikkeling van uw zoon of dochter en wil graag duidelijkheid hierover.

Voor de aanmelding

Aanmelding

Vul het aanmeldformulier in en mail dit naar info@bco-ouderadvies.nl.

Voor dit onderzoek ontvangen wij graag een aantal aanvullende gegevens. Indien deze niet in uw bezit zijn, kunt u die opvragen bij de school van uw kind.

  • Intakevragenlijst basisschool of voortgezet onderwijs
  • Gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool
  • Rapporten of cijferlijsten
  • Indien aanwezig: handelingsplannen en/of HGPD-formulier
  • Indien aanwezig: gegevens uit eerder psychodiagnostisch onderzoek

Deze gegevens kunnen gestuurd worden naar info@bco-ouderadvies.nl.

Aanmelding

Screening

Voorafgaand aan het onderzoek bekijkt een gedragswetenschapper het dossier.

Screening

Onderzoek

Een sociaal-emotioneel onderzoek start met een intakegesprek. Het onderzoek bestaat uit een observatie in de klas en aanvullend onderzoek, waarbij het gesprek met uw kind de belangrijkste informatiebron is. We werken hierbij bijvoorbeeld met vragenlijsten, interview, projectiemateriaal, tekeningen en observaties. Het onderzoek zal afhankelijk van de exacte invulling een halve tot twee halve dagen in beslag nemen. Een deel van de afname van het onderzoek vindt plaats bij BCO Ouderadvies in Venlo, het andere deel vindt plaats op de school van uw kind. In overleg kan ook het hele onderzoek op school worden afgenomen.

Onderzoek

Adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek bespreken we de resultaten van het onderzoek met u en, indien door u gewenst, de school. U ontvangt een onderzoeksverslag met adviezen over hoe u en de school adequaat om kunnen gaan met de specifieke behoefte van uw zoon of dochter.

Adviesgesprek

Kosten

De kosten voor een sociaal-emotioneel onderzoek zijn € 783,-
De kosten voor een sociaal-emotioneel onderzoek inclusief intelligentieonderzoek zijn € 1102,-

Kosten

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.