Aanbod

Vergoede dyslexiezorg

Dyslexie

Heeft uw kind ernstige problemen met lezen (en spelling), dan is het belangrijk dat er goed wordt gekeken waar die problemen vandaan komen maar nog belangrijker is het om te kijken hoe uw kind het beste geholpen kan worden.

Bij ons kunt u terecht voor onderzoek naar de lees- en spellingproblemen en voor de juiste begeleiding. Bij een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) worden de kosten hiervoor vergoed door uw gemeente.

Traject vergoede dyslexiezorg

Voor de aanmelding

De school speelt een cruciale rol bij het signaleren van dyslexie. De scores van uw kind op de toetsen zijn van belang als u wilt aanmelden voor onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie

Wanneer is aanmelden mogelijk?

 • Als uw kind op drie achtereenvolgende toetsen bij de laagste 10 procent van Nederland behoort, dat betekent:
  - op drie achtereenvolgende toetsen een E-score op lezen óf 
  - op drie achtereenvolgende toetsen een E-score op spelling met daarbij een D-score of E-score op lezen
 • Als er tussen de drie verschillende toetsmomenten structureel extra begeleiding is geboden door de school
 • Als er geen andere stoornis is die een oorzaak kan zijn van de lees- en spellingproblemen van uw kind

Checklist DBC Dyslexie

Lees- en spellingproblemen en meertaligheid

Als een kind meertalig is, is het niet altijd duidelijk waar problemen met lezen en spellen vandaan komen. Is het dyslexie of komt het door de buitenlandse achtergrond? Onderstaande checklist kan helpen om hier meer zicht op te krijgen. 

Checklist meertaligheid

Voor de aanmelding

Aanmelding

Bij de aanmelding van uw kind voor onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie vragen wij u en de school van uw kind om de volgende documenten aan te leveren:

 • Aanmeldformulier voor ouders *
 • Aanmeldformulier voor school
 • Toestemmingsformulier en behandelovereenkomst *
 • Citoscores (LOVS in A t/m E-scores) aan te leveren door school
 • Handelingsplannen aan te leveren door school
 • Mocht er sprake zijn van AD(H)D, PDD-NOS of een andere Autisme Spectrum Stoornis dan graag een kopie toevoegen van het onderzoeksverslag waarin de diagnose is vastgesteld. Mocht er sprake zijn van medicatie, dan graag een medische verklaring van de huisarts, waarin vermeld staat vanaf wanneer de medicatie gebruikt wordt en wat het effect ervan is.

* Op deze documenten hebben wij de handtekening van beide ouders nodig.

U dient een beschikking voor de vergoede dyslexiezorg aan te vragen bij uw eigen gemeente. Dat betekent dat de gemeente toestemming geeft om het onderzoek (en eventueel de behandeling) uit te laten voeren. Wilt u meer informatie over het aanvragen van de beschikking? Neem dan contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl.

Lees meer

Aanmelding

Screening

Nadat de gemeente toestemming heeft gegeven via de beschikking, controleert één van onze psychologen of orthopedagogen het dossier. De gemeente controleert of het dossier compleet is. Wij controleren de inhoud. Als uw kind aan alle criteria voor ernstige enkelvoudige dyslexie voldoet, kunnen we het onderzoek gaan inplannen.

 

 

 

Screening

Onderzoek

Het onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie vindt plaats op de school van uw kind en wordt uitgevoerd door een deskundige orthopedagoog of psycholoog.
Het onderzoek duurt een hele dag en bestaat uit:

 • Onderzoek naar het niveau van lezen en spellen
 • Onderzoek naar verklarende factoren van dyslexie
 • Intelligentieonderzoek

Naast het onderzoek dat bij uw kind wordt gedaan, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Onderzoek

Adviesgesprek

In een gesprek met de GZ-psycholoog worden de resultaten van het onderzoek aan u toegelicht. Bij het adviesgesprek ontvangt u altijd een verslag van het onderzoek. Als er sprake is van dyslexie ontvangt u een dyslexieverklaring.

De diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie wordt gesteld als:

 • de achterstand op lezen (en spellen) groot genoeg is
 • er genoeg verklarende factoren worden gevonden
 • er geen andere stoornis is die een oorzaak kan zijn van de lees- en spellingproblemen

Als er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie komt uw kind in aanmerking voor een vergoede dyslexiebehandeling.

Als er geen ernstige enkelvoudige dyslexie wordt vastgesteld, worden de kosten van het onderzoek toch vergoed door uw gemeente.

Adviesgesprek

Behandeling

Als het onderzoek aantoont dat er bij uw kind sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, dan heeft uw kind recht op een dyslexiebehandeling. De behandeling wordt vergoed door de gemeente.

Heeft het diagnostisch onderzoek ergens anders plaatsgevonden?
Ook dan kan uw kind ook bij BCO Ouderadvies behandeld worden.
Mail daarvoor de volgenden documenten naar info@bco-ouderadvies.nl:

* Op deze documenten hebben wij de handtekening van beide ouders nodig.

Na ontvangst van deze documenten, stelt een GZ-psycholoog een behandelplan op en kunnen we starten met de behandeling.

Wat kunt u van de behandeling verwachten?
Met de juiste hulp kan uw kind vaardiger worden in het lezen en spellen en leert hij of zij beter omgaan met dyslexie. Wij bieden dyslexiebehandelingen aan waarin de ontwikkeling van uw kind centraal staat en we zoveel mogelijk afstemmen op de behoeften van uw kind. Wat kunt u onder andere verwachten?

 • Het traject duurt bij de meeste kinderen ongeveer anderhalf jaar
 • De behandelingen vinden wekelijks plaats
 • De behandeling duurt elke keer 45 minuten
 • Een ervaren en enthousiaste orthopedagoog of psycholoog werkt met uw kind
 • Binnen de eigen vertrouwde schoolomgeving van uw kind
 • Werken aan lezen en spellen
 • Psycho-educatie; we leren uw kind meer over dyslexie en leren hem of haar ermee om te gaan
 • Werken aan de motivatie voor het lezen en het zelfvertrouwen
 • Huiswerkopdrachten voor zowel lezen als spelling
 • Tussentijds wordt de voortgang van uw kind geëvalueerd en doelen worden eventueel bijgesteld
 • De samenwerking tussen behandelaar, ouders en school is erg belangrijk

Wat verwachten wij van u als ouder?
Aan de behandeling is oefenstof gekoppeld voor thuis en indien mogelijk ook op school. Van u als ouder verwachten we dat u thuis regelmatig oefent. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle behandeling.

Behandeling

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.