Ondersteuning en contact

Ziekte

Is uw kind langdurig of chronisch ziek of heeft het een ongeluk gehad? Dan is het belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Het volgen van onderwijs is voor zieke leerlingen van groot belang aangezien ze hierdoor niet in een isolement raken, een leerachterstand kan worden voorkomen en ze zich blijven ontwikkelen.

Juist voor zieke kinderen is het van groot belang dat zij onderwijs op maat krijgen zodat zij geen achterstand oplopen. Dit betekent dat zij vaak extra ondersteuning nodig hebben van de school. De school is zelf verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen maar kan gebruik maken van de kennis en kunde van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL).

Wat doet een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)?

Onze consulenten beschikken over onderwijspraktijkervaring in het omgaan met zieke leerlingen. Zij kennen de weg in de medische wereld en andere hulpverlenende instellingen en hebben een brede kennis van ziektebeelden. Consulenten hebben een adviserende en begeleidende taak. Het grote voordeel van onze consulenten is dat zij ook de mogelijkheid hebben om bij u thuis te komen.

Wat kunt u van onze consulenten OZL verwachten?

 • Coördineren en afstemmen van het onderwijs aan de zieke leerling in het ziekenhuis, thuis en op school
 • Samen met de betrokkenen een zorgplan (ontwikkelingsperspectief) opstellen waarbij we aansluiten bij de zorgstructuur van de school
 • Ondersteuning met KPN KlasseContact waardoor de leerling met behulp van ict-apparatuur virtueel aanwezig kan zijn in de klas
 • Informeren over specifieke ziekten en de gevolgen die de ziekte kan hebben op het gedrag, de ontwikkeling en de schoolcarrière van het kind
 • Aanbieden van specifieke kennis, informatie, literatuur
 • Ondersteunen van de school bij het opstellen van een eigen beleidsplan met een schoolprotocol voor het onderwijs aan zieke leerlingen
 • Ondersteunen van een groep scholen binnen het samenwerkingsverband om gezamenlijk tot een beleidsplan en protocollen te komen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

U kunt de vraag bij ons neerleggen, wij nemen contact op met de school en bekijken de mogelijkheden. Uiteraard kan de school ook zelf contact met ons opnemen. Onze consulenten OZL maken deel uit van het landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs: Ziezon. De inzet van de consulent OZL wordt landelijk gesubsidieerd waardoor er voor de school geen kosten aan verbonden zijn. De school kan kosteloos van onze diensten gebruik maken maar is soms beperkt in haar mogelijkheden. We gaan samen op zoek naar passend onderwijs voor uw kind.

Begeleiding van zieke kinderen in het onderwijs

KlasseContact: digitale ondersteuning van onderwijs voor zieke kinderen

BCO Ouderadvies, een gewaardeerde en betrouwbare partner

Waarom kiezen ouders en scholen voor ons?

 • Onze consulenten hebben jarenlange ervaring en worden gezien als een waardevolle partner in de begeleiding van zieke leerlingen.
 • Wij gaan uit van de ontwikkelkracht van het kind; alles draait om wat het beste is voor het kind.
 • De consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) zijn altijd gekwalificeerd.
 • Wij werken altijd in overleg met ouders en scholen en stemmen waar nodig af.
 • Onze consulenten zijn op de hoogte van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of tel. 077-3519284.

Boekje Ziezon 'Zorgen over, zorgen voor - het onderwijs van uw zieke kind of zijn broer of zus'

Ziezon heeft een boekje ontwikkeld om u als ouder te informeren over het onderwijs van uw kind met een chronische aandoening of langdurige ziekte. Ook biedt het handreikingen voor de begeleiding van kinderen met een zieke broer of zus thuis en op school. Klik hier om het boekje te lezen.

Aanbod voor Ziekte